Kompletní stavba terária pro chameleona

30. října 2008 v 6:57 | Didla |  Chameleoni

Zadní stěna

Vhodně vybudovaná zadní stěna nemusí být jen velíce pěkným doplňkem našeho terária. Může zvířatům poskytnout dodatečný prostor a úkryty, je možné pod ní vést elektrické kabely či na ní pěstovat
rostliny, které by nám např. zničili naši terestričtí ještěři.

Protože možností, postupů a kombinací na její výrobu je nepřeberné množství, ukážeme si alespoň nejčastější z nich:

  • Opískování

Patří k velmi často užívaným druhům úpravy zadní stěny, protože je nenáročné a ve výsledku i velmi pěkné.
Při užití vhodného lepidla je možné užití i ve vlhkých teráriích, nicméně nevýhodou zůstává poměrně nízká odolnost, resp. otěruvzdornost, proto ji volíme spíše jako okrasu do terárií se zvířaty, která ji nebudou namáhat.
Samotná výroba je snadná, spíše záleží na přípravě vhodného lepidla a materiálu. Písek by měl být jemný, křemičitý, případně zbavený nečistot. Jako lepidlo můžeme použít např. Herkules, ale vzhledem k jeho rozpustnosti ve vlhku doporučuji u vlhkých terárií použít nerozpustné lepidlo.

Další možností je použítí vodou ředitelného netoxického latexu (běžně k sehnání), silikonového kaučuku, lepidla na obklady či kombinaci sádry s lepidlem.
Sklo je během lepení samozřejmě položené. Po důkladném proschnutí bychom měli přetřít celou stěnu bezbarvým lakem, abychom zajistili větší soudržnost. Zmiňovaný lak musí být netoxický, takže nejvhodnější je použití laku na dětské hračky.
  • Členitá zadní stěna
Vytvořením určitého zvrásnění na zadní stěně dosáhneme nejen velmi působivého vzhledu, ale také umožníme zvířatům (alespoň těm malým) využít další prostor. Právě na to bychom se měli zaměřit, aby alespoň část naší zadní stěny mohl živočich využívat, tedy samozřejmě pokud se nejedná pouze o dekoraci.
V podstatě máme na výběr z několika možných postupů. Jako nejdůležitější bych zmínil využití klasických polystyrénových desek, pletiva s vhodnou výplní, obkladových tmelů a konečně polyuretanové pěny.
Nejjednodušší výroba členitější zadní stěny spočívá v prostém polepení kusy kůry, břidlice atp., které lepíme např. silikonovým lepidlem. Materiál musí být sterilní, obzvlášť s kůrou si často do terária přeneseme nevítané hosty. Také údržba je poměrně náročná.
  • Použít polystyrén...
... můžeme v teráriích s takovými zvířaty, která jej nezničí svou aktivitou (např. leguán zelený atp.).Často se používá kombinace polystyrénu a opískování. V takovém případě se na sklo ještě před opískováním lepí kousky či pruhy polystyrenu, který se poté opískuje spolu se sklem.
Polystyrén může také tvořit celou zadní stenu - v takovém případě stačí desku oříznout na rozměr o něco menší než naše zadní stěna a vytvarovat (vyřezat, vyleptat...) reliéf s požadovanou členitostí.
Vhodné je poté celou skálu přetřít
nezávadným epoxydem, do kterého můžeme ještě před vytvrzením přidávat písek či do připraveným děr i menší kamínky.
  • Jestliže nám nevyhovuje použití polystyrénu, můžeme vytvořit zadní stěnu použitím pletiva, které následně obalíme či vyplníme materiálem podle našich požadavků.
Pletivo by mělo mít malá oka (např.
pletivo na králíkárny), aby plnící materiál držel a aby bylo možné stěnu natvarovat.
Jako základ můžeme použít již několikrát zmiňovanou
OSB desku. Výsledný tvar pletiva zalijeme připravenou hmotou.
Používá se Často směs sádry a lepidel, spárovací hmota nebo cementový beton. Při použití těžkých materiálů je vhodné stenu zevnitř ještě před zalitím vyztužit. Také váha bude značná, proto netvořte vetší převisy bez plné vnitřní výztuže. Důležitá je také možnost tónování materiálů barvami. Když je stená zalitá a plně ztvrdlá, opatříme ji opět nátěry bezbarvého laku čí epoxydu, případně ji ještě před tím můžeme také opískovat.
  • Jako další možnost jsem zvolil poměrně diskutovanou polyuretanovou pěnu.
Jedná se o rozpínavou a velmi dobře přilnavou montážní pěnu, která po vyzrání vytváří na povrchu jakousi slupku.
Mezi nevýhody patří poměrně malá odolnost (u větších zvířat) a v případě porušení i nevhodnost do vlhka. Výsledek je však pěkný a působí velmi zajímavě.
Pokud se tedy rozhodnete použít polyuretanovou pěnu, postupujte následovně:
Připravte si desku, na kterou pěnu aplikujete. Pozor, nepoužívejte polystyrén, pěna na něm nedrží!
Povrch očistěte a mírně navlhčete viz. pokyny výrobce.
Pěnu zpočátku tvarovat moc nemůžete, proto se pokuste vytvářet reliéf již pouhým nanášením. Rozhodně si chraňte očí i ruce, protože dostat pěnu jen z potřísněných nástrojů není vůbec snadné. Podle výrobce zraje vrstva silná 5 cm cca 3 hodiny.
Po dokončení můžete na stěnu aplikovat stejné konečné úpravy jako na předešlé typy.
Poté je nutné nechat výsledek důkladně vyčichnout.
Užitím této pěny lze vytvořit také pěkné "dekorativní skály", pro které také je možná vhodnější.
  • Obklady stěn
Velice pěkné, trvalé a v podstatě nezničitelné jsou obklady stěn vhodnou dlažbou.
V obchodech je k sehnání velké množství dlažeb imitujících kameny všemožných barev i skladeb, včetně plastických obkladů. Do terária pak většinou připadá v úvahu jen několik z nich, protože cena, příp. hmotnost, je pro nás nevhodná. Samotný obklad není náročný, protože většina z nás se spokojí s mezerou někde u konce stěny, než aby si nechávala dlažbu řezat.
K lepení potřebujeme obyčejné lepidlo na obklady a můžeme také přikoupit spárovací hmotu. Penetrační nátěr potřebovat nebudeme. Pokud lepíme na sklo, je nejlepší polepit si povrch napřed místy silikonem doplněným o různé částečky (nebo i čistým), aby se lepidlo na hladký povrch chytlo. Lepidlo bychom před samotným lepením měli "pročesat", tedy alespoň trochu pravidelně jej rozbrázdit.
Spáry neděláme příliš velké, ale kvůli pohyblivosti obkladu je ani zcela nevynecháváme. Po vytvrzení lepidla, případně také spárovací hmoty, několikrát celou stěnu opláchněte.
  • Velká skalnatá stěna
I když v podstatě skalní stěnu můžete vytvořit kombinací jíž zmíněných postupů, rád bych zde uvedl ještě jeden. Osvědčil se mí v nádrži pro V. niloticus, avšak nutno poznamenat, že nikoli bez údržby.
Princip spočívá v sestavení celé kostry stěny ze silné OSB desky
a následné úpravě povrchu. Tvorba jeskyní, převisů a výběžků je pak pouhou kombinací různě otočených otevřených tvarů.
Pro zajištění stability velké stěny, je vhodné vytvořit podél celé délky stěny ve spodní části jeskyni, vytvořenou vlastně kvádrem otevřeným k přední stěně. Tím vytvoříme i velmi vhodný úkryt.
Další převisy budujeme pouhým přimontováním na stěnu, samozřejmě pro všechna větší zvířata jistíme každý převis zespoda vzpěrami, které mohou zároveň tvořit vertikální překážky atp.
Když už jsme dokončili konstrukci z OSB desek, vytvoříme povrch v závislosti na stabilitě a pevnosti naší konstrukce. Celou stěnu vždy jistíme háčky za zadní stěnu, případně jinou nepohyblivou část konstrukce terária.

Osvětlení a teplo

Zdroje tepla
jsou samozřejmou součástí terárií, ovšem pro různá zvířata se hodí různé způsoby vyhřívání.
Nejvhodnější je často použít lampu s vhodným krytem a doplnit ji o příslušnou bodovou žárovku. Pokud chceme přirozenější cestu, použijeme tolik oblíbený
květináč. Na jeho dně vyvrtáme otvor tak velký, abychom mohli prostrčit objímku. Při zavěšení dbáme hlavně na to, aby byl kabel zajištěný proti poškození zvířetem.
Další možnost je použít výhřevný kámen či jiná podobná topná tělesa. Ten se dá snadno opatřit na burzách či v obchodech. Je vhodný pro zemní nešplhavé živočichy či želvy, rozhodně jej nekupujeme pro
leguány, chameleóny a jiné stromové ještěry. Pro tato zvířata je kámen naprosto nevhodný, už jen proto, že nutnost vyhřívat se na zemi je pro ně značně stresující. Topné kameny doporučuji používat spíše jen jako doplněk, ne jako plnohodnotný zdroj tepla.
Pro stromové hady je nejlepší alternativou použití topného kabelu, který zabudujeme do zadní stěny, kůry nebo větví. Nejdůležitější je u všech druhů tepelných zdrojů zajistit, aby se zvíře nemohlo spálit. Plazi totiž neregistrují, že si pálí kůži o povrch žárovky. K zabezpečení můžeme použít "klec" či mříž z pletiva, kterou žárovku překryjeme.
Tepelné zdroje rozmísťujeme tak, abychom vytvořili jedno hlavní vyhřívací místo s nejvyšší teplotou. Terárium by mělo poskytovat rozmezí teplot, aby melo zvíře možnost výběru.
Přídavné osvětlení není u většiny plazů nutné - UV zářivka v kombinaci s jednou lampou zajišťují dostatečné osvětlení. Pokud chceme našim jesterům dopřát světlo, můžeme použít klasické zářivky. Hadi však vaši snahu o prosvětlení svého terária neocení. Užitečnou koupí budou jistě spínací hodiny, u více terárií jsou prakticky nutností.

Stabilita větví

Nezbytností každé nádrže pro velké plazy je stabilita vnitřních prvků.
Ta se u složitých konstrukcí z větví někdy zajišťuje poměrné těžko. U lepených skleněných nádrží je zapření velkých větví mezi stěny samozřejmé nevhodné - jedna strana větve by měla mít podpěru jinde.
K tomu můžeme použít napevno přimontovaný pařez či kus větve. Toho docílíme tak, že na dně leží
OSB deska překrytá fólií, ke které je kořen zespodu přišroubován. Tím můžeme vytvořit opěrné body pro větší konstrukce.
Jestliže nám nevyhovuje použití OSB desky, můžeme použít kovovou konstrukci. Její tvar je takový, aby na dně terária byla co nejblíže okrajům, takže většinou půjde o obdélník. Uvnitř obdélníku libovolně přiděláme podélné či svislé příčky. Pod fólií nebude konstrukce vidět a větve můžeme o příčky přes fólii bezpečně zapřít. Podobně můžeme použít trojrozměrný kovový rám, který umístíme do nádrže a veškeré větve k němu připevníme.
U malých skleněných terárií se nemusíte bát zdánlivě těžké větve zapřít - silikon je pružný a pevný dost, což poznáte, až budete chtít terárium někdy rozebrat.

Substrát

Pokud váš plaz nemusí mít v teráriu konkrétní substrát, máte na výběr z několika možností. Špatně zvolený substrát může, hlavně u hadů, vést k ohrožení zdraví.
Pokud vám jde spíš než o vzhled o praktičnost, pak bez váhaní volte novinový papír. Je v podstatě zdarma, sterilní, snadno se kontroluje a hlavně mění.
Do skalnatého terária můžete použít jako podklad kamínky či štěrk, ale jejich údržba je velmi komplikovaná.
Jemný písek je jako substrát vhodný a dekorativní, nicméně je také dražší. Pro hady není jemný písek nebo piliny příliš vhodný, protože ulovená kořist je většinou pozřena spolu s malým množstvím substrátu, což může vyvolat závažné zdravotní problémy. Písek může být hrubší či smíšený se štěrkem.
Ať už chcete použít jakýkoli substrát, vřele doporučuji užití bazénové fólie, kterou jsem zmiňoval už minule.

Rostliny v teráriu

Ačkoli umístění rostlin do terária není nezbytné (u chameleonů ano
- pozn. Sanchez) a někdy ani žádoucí, je takové terárium na pohled o mnoho atraktivnější než nádrž jen s pískem a větví.
O rostliny jsou v podstatě ochuzeni všichni majitelé větších ještěrů a hadů, kteří je buď okoušou nebo rozdrápají, v případě užíváme alespoň rostliny umělé a dostatečně silné {resp. velké), aby odolaly drápům.
Pokud chceme terárium osázet živými rostlinami, musíme vybírat z nejedovatých a z těch nejméně náročných, protože terárium postrádá denní světlo a ostatní podmínky také nejsou nijak ideální. Jako vhodné se jeví např.,
bromelie či potos.
Rostliny nezasazujte přímo do substrátu, ale raději do květináče, který stejné můžete překrýt.


 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Lo[L]a* Lo[L]a* | Web | 30. října 2008 v 6:59 | Reagovat

Hezuuu bloček x)

2 Janička Janička | Web | 6. dubna 2009 v 11:26 | Reagovat

máš moc hezký blog,nechceš spřátelit?

3 Barnyx Barnyx | 22. listopadu 2009 v 11:15 | Reagovat

Pěkná práce.

4 vgliujh vgliujh | 21. února 2010 v 19:28 | Reagovat

8-O

5 Freestyler_69 Freestyler_69 | 22. srpna 2010 v 20:40 | Reagovat

mooc peknee davam palec hore

6 Chamík Chamík | 2. prosince 2010 v 19:56 | Reagovat

ta pur pěna neni závadná??

7 Kate Kate | 2. srpna 2011 v 17:56 | Reagovat

Pěkné ale když už máš potřebu kopírovat z jiných stránek, tak aspoň napiš zdroj! celé to máš z kopírované z http://www.sanchez.wz.cz/terarium2.htm
Palec dole!

8 Katka Beličků; Katka Beličků; | E-mail | 1. března 2013 v 11:14 | Reagovat

Tak to je vyzdobeny my mame taky chamika a jmenuja se honzik ale je to holka MOC A MOC DEKUJI JAK JSTE MI PORADILI!!!!! :-|  :-) 8-)  :D  ???  :-)  :-)  :-)  O_O  O_O  O_O

9 dd dd | 7. dubna 2013 v 23:05 | Reagovat

kopírovat umí každý takže nic moc !!!!!

10 ops ops | 1. prosince 2013 v 18:12 | Reagovat

trapas!!! :-x

11 chackle chackle | Web | 9. září 2016 v 0:37 | Reagovat

půjčka od jednatele bezúročná :-x

12 Jitka Jitka | Web | 9. listopadu 2016 v 13:23 | Reagovat

Pěkně provedené, ale místo té pur pěny bych raději volila cementovou hmotu.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama